::ปรับปรุงเมื่อ :: วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 : ราคาเปิด :3.38 | สูงสุด : 3.38 | ต่ำสุด : 3.34 | ราคาปิด : 3.38 | เปลี่ยนแปลง : 0 | %เปลี่ยนแปลง : 0 | ปริมาณซื้อขาย 17,936