::ปรับปรุงเมื่อ :: วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 : ราคาเปิด :3.24 | สูงสุด : 3.28 | ต่ำสุด : 3.22 | ราคาปิด : 3.26 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | %เปลี่ยนแปลง : 0.62 | ปริมาณซื้อขาย 197,205