เกี่ยวกับบริษัท | รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
2560
TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2560
NATIONAL INNOVATION AWARDS 2017 ECONOMIC CONTRIBUTION คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0302000676

2550
TR ADVENTURE SPORT ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย
THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE SPORT 2007

2549
TR ADVENTURE ELEGANCE ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย
THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE ELEGANCE 2006

2548
TR ADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย
THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2005

2547
TRADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย
THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2004

2546
TR ADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขายอดรถนวัตกรรมไทย
THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2003TR XCITER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขายอดรถนวัตกรรมไทย
THAI TECHNOLOGICAL AWARD THAIRUNG XCITER 2003
ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (PM's AWARD) 3 ประเภท
ได้แก่ผู้ส่งออกไทยดีเด่น, ผู้ส่งออกที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง, ผู้ส่งออกท่ีมีการออกแบบสินค้าเป็นของตนเอง
จากกรมส่งเสริมการส่งออก

2545
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากสถาบัน BVQI
2544-45
TR XCITER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขาภูมิปัญญาไทย 2 ปี ซ้อน จากนิตยสารกรังด์ปรีซ์
2543
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย THAILAND'S BRAND
2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 ด้านการออกแบบและประกอบรถยนต์ และ QS 9000
ด้านชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากสถาบัน BVQI

2541
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 ด้านชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากสถาบัน BVQI
2540
ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นในภาคพื้นเอเซียตะวันออก
2534
ได้รับรางวัลผู้ประกอบการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม
2533
ได้รับรางวัลโรงงานชั้นนำแห่งปี
2532
ได้รับรางวัลผู้นำธุรกิจตัวอย่างและสินค้าเกียรติยศ สาขาโรงงานประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ Out Standing Business Leader & Honours Award 1989
2529-31
ได้รับรางวัลผู้ประกอบการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม
2530
ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทยานยนต์และชิ้นส่วน และรางวัล INTERNATIONAL ASIA AWARD
ได้รับรางวัล European Gold Star Award สาขา คุณภาพ
2529
ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทรถกระบะดัดแปลงโครงเหล็ก
ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทรถอีแต๋นพัฒนา
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC