นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวสารล่าสุด


  • ตลาดหลักทรัพย์
  • สื่อสิ่งพิมพ์
ราคาหลักทรัพย์


  • Stock Price
  • Stock Chart

ปฏิทินนักลงทุน


วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
     :-     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
     :-     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.

*ดูทั้งหมด


สอบถามข้อมูลนักลงทุน



   
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ
PDF :ขนาดไฟล์ :451 KB.
รายงานประจำปี 2566
PDF :ขนาดไฟล์ : 5.83 MB.
HTML :ดูออนไลน์





หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC