ธุรกิจบริษัท | การออกแบบวิจัยและพัฒนารถยนต์
การออกแบบวิจัย
และพัฒนารถยนต์

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยคนไทย ที่พร้อมไปด้วยศักยภาพในการรับงานด้านการออกแบบ และการผลิตแห่งเดียว ในประเทศไทย ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาเริ่มจากการวางแผนผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์งานออกแบบ, การทำ Clay Model จากความเข้าใจใน Concept ของงานจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รถต้นแบบได้ถูกสร้างขึ้นจาก การใช้โปรแกรม CAD การทำงานทุกขั้นตอนทั้งในด้านวิศวกรรม การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการผลิต ได้รับการวางแผนอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ สามารถ ตอบสนองทุกความต้องการที่ได้วางแผนไว้ และได้มาตรฐานระดับโลก

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       

      Thai CAC