บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076
โทรสาร : 0-2814-5030, 0-2814-5033

คุณภิรมย์รัตน์ ชูหนู
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 524
0-2814-5033
mk_piromrath@thairung.co.th
คุณภิรมย์ ทองแย้ม
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 308
0-2814-5031
trupcd_patchamon@thairung.co.th
คุณลิม วี เอิน
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 315
0-2814-5030
bdd_center@thairung.co.th
คุณอุษา วชิระศรีสุนทรี
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 105
0-2814-6137
ausa@thairung.co.th
คุณนัยนา ประโชติรัตนกุล
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 321
0-2812-0844
naiyana@thairung.co.th
คุณลิม วี เอิน
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 315
0-2814-5030
oem@thairung.co.th
คุณ สุพจน์ เจตสันติ์
0-2420-0076 เบอร์ต่อ 385

suphot@thairung.co.th

0-2420-0076 เบอร์ต่อ 529
0-2814-5033
ติดต่อบริษัท
โปรดเลือก :
กด Ctrl ค้างเพื่อเลือกมากกว่า 1 ผู้รับ
*
ชื่อ - นามสกุล : *
ที่อยู่ :  
แขวง :  
เขต :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :  
e-mail : *
เรื่อง : *
รายละเอียด : *
   

 
     
    * ข้อมูลที่ต้องกรอก หรือเลือก  
       
แผนที่
สตรีท วิว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
พิกัด GPS 13.698985, 100.340400
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC