ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Mr.
รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง
ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม จ.ราชบุรี
โครงการ ปันสุขให้น้อง
ชมรมค่ายอาสาพัฒนา “ตามรอยเท้าพ่อ” บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ระทมทุนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่คลานแคลน
มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนและบุตรข้าราชการตำรวจ พื้นที่เขตบางแคและหนองแขม
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
มอบเงินเพื่อปรับปรุงอาคาร
มอบเงินสนับสนุน
บริจาคเก้าอี้สุขา
บริจาคช่วยน้ำท่วม ณ ศาลายา
มอบทุนการศึกษา
ท่านประธานมอบเครื่องมือแพทย์
มอบเงินช่วยน้ำท่วม
ไทยรุ่ง ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบเงินมูลนิธิสถาบันมะเร็ง
มอบเงินช่วยเหลือคนตาบอด
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
มอบเงินมูลนิธิตำรวจ
มอบเครื่องฟอกเลือด
มอบของนักเรียนถิ่นทุรกันดาร
บริจาคช่วยน้ำท่วม
งานทิ้งกระจาด
มอบทุนทำบุญช่วยช้าง
มอบทุนผ้าห่มและทุนการศึกษา จังหวัดเชียงราย
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC