เทคโนโลยี | Production Technology
Research & Development Technology
Production Technology
EDP SHOP
To protect auto bodies and parts from rust, we use the EDP (Electro Deposition Paint)s dipping process, which uses electrolysis to bind the coating over the entire surface, giving effective rust protection. Chemicals used in the process are environmentally friendly.
Paint Shop
We use the baking type paint spray system, where the paint is baked at high temperature (150 degrees Celsius), giving a high quality and highly resistant durable finish.
Automation Technolgy
We have recently incorporated automation technology into the production process in the shape of industrial robots for assembly welding, which improves working efficiency and product quality, uniformity and consistency.
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC