เทคโนโลยี | Styling & Graphics Design
เทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนา
Styling & Graphics Design

RD นำเสนองานออกแบบและบริการ ตั้งแต่การทำวิจัยการตลาด การนำเสนอ Main Specification, การร่างแบบและวาดรูปแบบเสมือนจริงลักษณะ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ลักษณะ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Alias Studio Tools และการใช้ Reverse Engineering โดยใช้เครื่อง Scan 3 มิติ สำหรับงานสร้าง Surface ก่อนการทำ CAD Model
ความพร้อมด้านเครื่องมือในการออกแบบช่วยให้สามารถ Review ผลิตภัณฑ์ขณะดำเนินการออกแบบได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้รวดเร็วขึ้น
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC