เทคโนโลยี | Production Technology
เทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนา
Production Technology
EDP SHOP
ระบบป้องกันสนิมของตัวถังหรือชิ้นส่วน โดยใช้การชุบสี EDP (Electro Deposition Paint) ซึ่งเป็นการชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า จึงสามารถเคลือบผิวได้ทั่วทั้งชิ้นงาน สามารถป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสารเคมีที่ใช้ไม่มีสารโลหะหนักต้องห้าม จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Paint Shop
การพ่นสีระบบ Baking Type ซึ่งเป็นสีที่ต้องใช้การอบที่อุณหภูมิสูง (150 องศาเซลเซียส) ทำให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะมาทำลายผิวสีได้
Automation Technolgy
ปัจจุบัน ในกระบวนการผลิตได้มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) มาใช้ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ใช้ในการทำงานกระบวนการเชื่อมประกอบ ซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC