ธุรกิจบริษัท | การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | ชิ้นส่วนโลหะ | ชิ้นส่วนพลาสติก
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ชิ้นส่วนพลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชิ้นส่วนพลาสติก (ผ่านกรรมวิธีเป่า) บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด(ทีเอพี) ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นฐานการผลิตหลักของกลุ่ม ทั้งงานปั๊มชิ้นส่วนโลหะ และ ชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับตลาด OEM รถยนต์

ขั้นตอนการผลิต
ทีเอพี ใช้กรรมวิธีแม่พิมพ์เป่าไหล(EBM) เพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เช่น Spoilers เม็ดพลาสติกจะไหล เข้าไปตามท่อและถูกหลอมละลาย และไหลลงสู่ท่อกลวงที่เรียกว่า Parsion และจะส่งต่อไปในแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งมี 2 ด้านคล้ายเปลือกหอยครึ่งซี่ประกบกัน ตัวแม่พิมพ์ลักษณะหอยนี้จะติดกับตัว parison และลมจะถูกเป่า เข้าไปข้างในซึ่งลมที่เข้าไปสู่ภายในแม่พิมพ์จะทำให้เกิดรูปร่างของชิ้นงาน ภายหลังจากเย็นตัวลงแม่พิมพ์ จะถูกเปิดออกและนำชิ้นงานออกมา โดยอาจจะปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงหรือเครื่องเป่าทำให้เย็นเร็วขึ้น
การตรวจสอบคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินไปทุกขั้นตอนการผลิต กรรมวิธีที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิด ผลิตผลอันเป็นประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หากยังคงมาตราฐานคุณภาพไว้อยู่ อันเป็นผลดีต่อลูกค้าเรา
อีกทั้งลูกค้ายังเน้นเป็นอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติหลักจากส่งสินค้าแล้ว ทางทีเอพีได้มีการพัฒนาผลลัพธ์ และระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรลูกค้า รายละเอียดจะถูกส่งเข้าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันอย่างเหมาะสมให้กับทั้งผู้ขาย/ผู้ผลิตและลูกค้า

ชิ้นส่วนพลาสติก (ผ่านกรรมวิธีดูด)
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กร และ ในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์และตลาด aftermarket โดยการติดตั้งเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ด้านยานยนต์ด้วยกรรมวิธีดูด ซึ่งปัจจุบันเราได้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งด้านยานยนต์ ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปผ่านกรรมวิธีดูด อันมีรายละเอียดดังนี้ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ Grille cover, side-runner cover, front skirt, rear skirt, side protector, back door cover, rear spoiler, front skirt lamp โตโยต้า ยาริส Front skirt, rear skirt, side skirt, rear spoiler ฮอนด้า ซิตี้ Front skirt, rear skirt, side skirt, rear spoiler โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ Grille cover, side-runner cover, front skirt, rear skirt, side protector, rear spoiler, front skirt lamp

เครื่องเป่าพลาสติก ขนาดแม่พิมพ์มากสุด : กว้าง x ยาว = 1,800 x 900 ม.ม.
ขนาดชิ้นงานมากสุด : กว้าง x ยาว = 1,580 x 198 ม.ม.


หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC