เทคโนโลยี | Prototyping
เทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนา
Prototyping
การทำ Prototype และการทำ Clay Model เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบ สนองอย่างดีที่สุด การทำ Physical Model อาจจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นการออกแบบด้านวิศวกรรม ก่อนทำการผลิตจริง อย่างไรก็ดี การทำ Physical Model สามารถทำได้จาก Hard tooling หรือ Digital mock up กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC