ธุรกิจบริษัท | การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | ชิ้นส่วนโลหะ | ชิ้นส่วนพลาสติก
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ชิ้นส่วนโลหะ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2510  ด้วยทุนเรือนหุ้นจดทะเบียน 5.25 ล้านบาท บมจ.ไทยรุ่งฯ ดำเนินธุรกิจ ในการประกอบรถและดัดแปลงรถยนต์ ต่างๆและ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  เป็นงานโลหะปั๊ม/ ขึ้นรูป บมจ.ไทยรุ่งฯ ตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม ซอย 81แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท  จำกัด (ทีเอพี) เป็นบริษัทฯ ในเครือ เริ่มดำเนินธุรกิจใน เดือน มิถุนายน 2547 โดยมีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้ถูกพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วน ในกลุ่มบริษัท ซึ่ง ทีเอพี ได้รับสิทธิพิเศษการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการจัดส่ง ชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับกลุ่มลูกค้าซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตรถยนต์และ มอเตอร์ไซด์ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ดและบริเวณโดยรอบ และเพื่อตอบสนองต่อตลาดการส่งออกที่กำลังเติบโต


คุณภาพงานปั้มชิ้นส่วน 
ผู้ตรวจสอบทั้งหมดต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวด และต้องผ่านการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นตื่นตัว และให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพ และจัดให้มีการฝึกทักษะที่จำเป็นและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อที่จะให้สามารถตรวจสอบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เราทำการตรวจทั้งด้านส่วนประกอบทางเคมี และการปฏิบัติของวัตถุดิบทั้งหมด ตามแผนการควบคุมคุณภาพ อุปกรณ์การทดสอบประกอบไปด้วย เครื่องทดสอบ ความแข็ง (Rockwell and Micro Vickers hardness testers), เครื่องลอกแบบชิ้นงาน (profiler), เครื่องทดสอบความหนา (coating thickness tester) และเครื่องทดสอบประแจทอร์ค (torque wrench tester) และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในลำดับต่อไป โดยการใช้เครื่องมือวัด 3D coordinating ขั้นตอน การตรวจสอบอย่างละเอียดได้กำหนดเป็นคู่มือสำหรับในแต่ละกระบวนการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานตัวแรกจะถูกปฏิบัติ เมื่อมีการเริ่มผลิตจริงครั้งแรก สำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานใหม่

เพื่อที่จะรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำเท่าที่จะทำได้ ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนจะต้องทำการทบทวน และปรับปรุงกรรม วิธีการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการใช้ Line การผลิต และเพื่อพยายามไปสู่อัตราการสูญเสียหรือชำรุดที่ศูนย์ อีกทั้งให้มีการฝึกอบรม และประเมิน บุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะลดความผิดพลาดอันเกิดจากพนักงาน

ลูกค้า

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC