นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
คณะผู้บริหาร

1. ดร. ปราณี เผอิญโชค
    ประธานกรรมการบริหาร
 
2. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO
 
3. นายวุฒิชัย เผอิญโชค
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา
 
4. นายลิม วี เอิน
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย OEM และขายต่างประเทศ
 
5. นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ
    ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC