นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Untitled Document
ภาพรวมบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
           
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งและเติบโตบนเส้นทางการผลิตชิ้นส่วนตัวถังและการประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคง นับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งวิศวกรรม ขึ้นมาในปี 2510 โดยนายห้างวิเชียร ผอิญโชค และพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โดยนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537

            จวบจนวันนี้เป็นเวลา 50 กว่าปี ที่บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การผลิตเบาะ การรับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบ และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ และและรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง

บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังคงเน้นรายได้จากงานชิ้นส่วน OEM งานรับจ้างประกอบ และพ่นสีรถยนต์ การขยายตลาดชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรของบริษัทในอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกระแสการค้าและการลงทุนข้ามชาติ

            บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทด้านการผลิตที่ครบวงจร ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้รับโอกาสมากมายที่รออยู่ข้างหน้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแน่นอน

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC