นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Untitled Document
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 เป็นยอดยนตรกรรมไทย เป็นผู้พัฒนา ออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจร 
ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นของตนเอง สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ ในระดับสากล 

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนา ผลิตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้านชิ้นส่วน  แม่พิมพ์-จิ๊ก และอุปกรณ์รถยนต์
2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบและบริการในระดับสากล
3. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว  ด้วยวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. สร้าง Brand เป็นของตนเองให้มีภาพลักษณ์ เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
5. สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ
6. มุ่งมั่นพัฒนาและธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล มีความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับองค์กร
7. สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สำหรับผู้ถือหุ้น  คู่ค้า และพนักงาน
8. ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการทำงานต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทนสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC