เทคโนโลยี | Reverse Engineering
เทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนา
Reverse Engineering
ในการทำงานออกแบบรถยนต์ กระบวนการถ่ายทอดความต้องการในด้านรูปแบบ (styling) ไปสู่กระบวนการของการออกแบบในเชิงวิศวกรรมและต่อไปถึงการจัดสร้างแม่พิมพ์เพื่อการผลิต R&D ได้ใช้เทคโนโลยี "วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)" มาทำการถ่ายทอดเพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานตรงตามต้นแบบ
ผู้ออกแบบได้นำเสนอจากจินตนาการลงสู่การปั้นดิน และทำการปรับแก้ไขรูปลักษณ์ จนเป็นที่พอใจ ถืองานดินนั้นเป็นต้นแบบ (clay model) จากนั้นใช้เครื่องมือ 3D Laser scan ทำหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นผิว (surface) ของงานดินต้นแบบ โดยกวาดแขนของเครื่องแสกนครอบคลุมตลอดชิ้นงานและแสดงผลที่มอนิเตอร์ การจัดการต่อคือ การทำข้อมูลพื้นผิวนั้นให้พร้อมที่จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบในขั้นตอนต่อไป

นอกจากการสร้างแล้ว เรายังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทวนกลับ จากชิ้นงานที่ผลิตโดยการแสกนชิ้นงานและนำผิว หรือ ขนาดที่วัดได้ มาเทียบกับ CAD Data ที่ได้ทำการออกแบบไว้ 

อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับงานแสกนแม่พิมพ์ หรือ อื่นๆ ที่ต้องการเก็บไว้ใช้สอยในเชิงการเพิ่มผลผลิตหรือการบำรุงรักษา ในลำดับต่อไป
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC