ธุรกิจบริษัท | การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด | แม่พิมพ์ | อุปกรณ์จับยึด
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
และอุปกรณ์จับยึด
อุปกรณ์จับยึด

บริษัท ไทยรุ่งทูลส์ แอนด์ ไดส์ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีฐานการผลิตอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จัดยึดกำลังการผลิตมากกว่า 100 ชุดต่อปี สามารถออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดแบบ MANUAL, AUTO MATION, TURN KEY ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ

โดยใช้การออกแบบ 3D โปรแกรม UNIGRAPHICS (UG) และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย COMPUTER NUMERICAL CONTROL (CNC) ที่ทันสมัย และตรวจสอบด้วยเครื่อง COORDINATE MEASUREMENT MACHINE (CMM) ทำให้อุปกรณ์จับยึด (JIG) ที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสากล

 

ลูกค้า

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC