นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ภาพวีดีโอบริษัท

 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
วันที่ : 26 เมษายน 2565
เวลา : 14.00 น. 
ชมวีดีโอ
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
วันที่ : 28 เมษายน 2563
เวลา : 14.00 น. 
ชมวีดีโอ
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
วันที่ : 25 เมษายน 2562
เวลา : 1:09:04 นาที 
ชมวีดีโอ
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
วันที่ : 26 เมษายน 2561
เวลา : 1:18:17 นาที 
ชมวีดีโอ
   

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560
วันที่ : 07 มีนาคม 2561
เวลา : 53:15 นาที 
ชมวีดีโอ
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
วันที่ : 25 เมษายน 2560
เวลา : 58:37 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559
วันที่ : 16 มีนาคม 2560
เวลา : 56:47 นาที 
ชมวีดีโอ
   
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559 
วันที่ : 07 ธันวาคม 2559
เวลา : 01:09:54 นาที 
ชมวีดีโอ
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
วันที่ : 21 เมษายน 2559
เวลา : 01:24:41 นาที 
ชมวีดีโอ


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 
วันที่ : 02 มีนาคม 2559
เวลา : 01:61:18 นาที 
ชมวีดีโอ
   


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2558 
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 31:26 นาที 
ชมวีดีโอ


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2558 
วันที่ : 31 สิงหาคม 2558
เวลา : 45:01 นาที 
ชมวีดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2558 
วันที่ : 08 มิถุนายน 2558
เวลา : 48:57 นาที 
ชมวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 
วันที่ : 28 เมษายน 2558
เวลา : 01:47:49 นาที 
ชมวีดีโอ


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557 
วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เวลา : 51:12 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2557 
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2557
เวลา : 55:26 นาที 
ชมวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 
วันที่ : 29 เมษายน 2557
เวลา : 01:42:46 นาที 
ชมวีดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 
วันที่ : 19 มีนาคม 2557
เวลา : 50:16 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2556 
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2556
เวลา : 59:08 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2556 
วันที่ : 02 กันยายน 2556
เวลา : 50:25 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2556 
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2556
เวลา : 48:23 นาที 
ชมวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 
วันที่ : 22 เมษายน 2556
เวลา : 01:56:47 นาที 
ชมวีดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555 
วันที่ : 13 มีนาคม 2556
เวลา : 59:29 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2555 
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2555
เวลา : 57:31 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2555 
วันที่ : 20 สิงหาคม 2555
เวลา : 01:13:59 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2555 
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2555
เวลา : 01:18:06 นาที 
ชมวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 
วันที่ : 26 เมษายน 2555
เวลา : 01:37:50 นาที 
ชมวีดีโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2554 
วันที่ : 12 มีนาคม 2555
เวลา : 56:24 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2554 
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2554
เวลา : 01:07:20 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2554 
วันที่ : 23 สิงหาคม 2554
เวลา : 01:16:23 นาที 
ชมวีดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2554 
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2554
เวลา : 01:07:00 นาที 
ชมวีดีโอ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC