นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผลของ TRU
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC