นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2420-0076 ext 359
โทรสาร : 0-2812-0844 
อีเมล์ : omd_ir@thairung.co.th
โทรศัพท์ : 0-2420-0076 ext 321 
โทรสาร : 0-2812-0844 
อีเมล์ : naiyana@thairung.co.th

 

ติดต่ออิเมล์
ชื่อ - สกุล :
อาชีพ :
ตำแหน่งงาน :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ประเทศ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
หมายเลขความปลอดภัย :
ยืนยันหมายเลขความปลอดภัย: 

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC