นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
เอกสารนำเสนอ

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(25 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด PDF | 4.18 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(26 เมษายน 2561)
ดาวน์โหลด PDF | 4.14 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560
(07 เมษายน 2561)
ดาวน์โหลด PDF | 1.50 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559
(16 มีนาคม 2560)
ดาวน์โหลด PDF | 906 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
(21 เมษายน 2559)
ดาวน์โหลด PDF | 4.36 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558
(2 มีนาคม 2559)
ดาวน์โหลด PDF | 1.84 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558
(3 พฤศจิกายน 2558)
ดาวน์โหลด PDF | 998 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
(31 สิงหาคม 2558)
ดาวน์โหลด PDF | 998 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558
(8 มิถุนายน 2558)
ดาวน์โหลด PDF | 1.19 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
(28 พฤษภาคม 2558)
ดาวน์โหลด PDF | 4.50 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557
(25 มีนาคม 2558)
ดาวน์โหลด PDF | 1.01 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2557
(28 พฤษภาคม 2557)
ดาวน์โหลด PDF | 975 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
(29 เมษายน 2557)
ดาวน์โหลด PDF | 3.86 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556
(19 มีนาคม 2557)
ดาวน์โหลด PDF | 1.03 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2556
(21 พฤศจิกายน 2556)
ดาวน์โหลด PDF | 1.00 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2556
(02 กันยายน 2556)
ดาวน์โหลด PDF | 1.29 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2556
(29 พฤษภาคม 2556)
ดาวน์โหลด PDF | 969 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
(22 เมษายน 2556)
ดาวน์โหลด PDF | 3.64 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555
(13 มีนาคม 2556)
ดาวน์โหลด PDF | 1.30 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2555
(27 พฤศจิกายน 2555)
ดาวน์โหลด PDF | 1.05 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2555
(20 สิงหาคม 2555)
ดาวน์โหลด PDF | 1.24 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2555
(22 พฤษภาคม 2555)
ดาวน์โหลด PDF | 1004 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
(26 เมษายน 2555)
ดาวน์โหลด PDF | 8.61 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2554
(12 มีนาคม 2555)
ดาวน์โหลด PDF | 773 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2554
(28 พฤศจิกายน 2554)
ดาวน์โหลด PDF | 1.11 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2554
(23 สิงหาคม 2554)
ดาวน์โหลด PDF | 896 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2554
(24 พฤษภาคม 2554)
ดาวน์โหลด PDF | 1.14 MB.


- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC