นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563

หัวข้อ ภาษาไทย
ปกหน้า ดาวน์โหลด  (  86.40 KB.  )
การประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด  (  236.09 KB.  )
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด  (  236.09 KB.  )
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด  (  236.09 KB.  )
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด  (  90.03 KB.  )
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด  (  202.56 KB.  )
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด  (  102.89 KB.  )
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด  (  106.68 KB.  )
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด  (  101.78 KB.  )
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด  (  96.69 KB.  )

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC