นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาตามช่วงเวลา : -
* ค้นจาก ปี-เดือน-วัน เช่น 2011-05-27

วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  “TRU” บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  “TRU” บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  TRU บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
  หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  การปรับสิทธิของ ESOP 2021
วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
วันอังคารที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021(F53-5)
วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021(F53-5)
วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์และแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-3) (ตรวจสอบแล้ว)

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC