นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Thanachart Capital Public Company Limited
เครื่องคำนวณ การลงทุน


ราคาซื้อ  บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ   หุ้น
ค่าคอมมิสชั่น   %
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย  บาท
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี  บาท
ยกเว้นภาษี  บาท

จำนวนหุ้นที่ถือ  หุ้น
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น  บาท
ราคาที่ขาย  บาท
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น  บาท
จำนวนค่าคอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ  บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  บาท
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน  %

เงินปันผลขั้นต้น  บาท
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC