นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
Investor Kits งบการเงิน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด   PDF | 2.26 MB.

 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด   PDF | 361.20 KB.

  เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด   PDF | 906 KB.

 รายงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด   PDF | 5.83 MB.

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC